Cursuri anuale de vară de limba rromani.

În vara anului 1999, Gheorghe Sarău inițiază, în România, “Cursurile naționale de limba și metodica predării limbii rromani”, prima ediție desfășurându-se în orașul Satu Mare, pentru 60 de cursanți, distribuiți pe trei grupe: începători, medii și avansați. Organizarea unor astfel de cursuri pornea din necesitatea apărută în sistemul educațional din România de a se accelera asigurarea dreptului constituțional al minorităților naționale de a se studia patru ore săptămânale de limba maternă rromani la clasele sau grupele cu elevi rromi, care – cu avizul părinților acestora – solicită parcurgerea acestor ore adiționate planului de învățământ. Aceste cursuri, într-adevăr, au grăbit incredibil predarea limbii materne rromani sau, în unele locuri, chiar predarea integrală în această limbă. În acel moment, România dispunea doar de câteva zeci de profesori de limba rromani, iar prin organizarea cursurilor de vară numărul potențialilor profesori a crescut, în medie, cu câte 50-70/ an. Rămânea încă o problemă de soluționat, anume, după absolvirea acestor cursuri cu durata între 15-21 de zile (6 ore/zi), absolvenții care intrau în fiecare lună septembrie în sistemul educațional să dobândească o pregătire universitară, în paralel, cu activitatea lor din școli. Astfel, Gheorghe Sarău inventează un nou sistem, complementar, de pregătire a acestor absolvenți deveniți “profesori de limba rromani în curs de calificare”, ca o treaptă a doua de formare, deschizând pentru aceștia – între anii 2000-2010, la Universitatea din București - o structură de pregătire universitară, la distanță, la Departamentul de profil CREDIS al Universității din București. Astfel, din cei peste 700 de absolvenți rromi ai cursurilor de vară, din perioada 1999-2010, peste 390 dintre aceștia au dobândit și diploma universitară de institutori – profesori de limba rromani, practic, ei asigurând predarea acestei limbi în toate cele 42 de diviziuni administrative-teritoriale (județe) ale României. Cursurile de vară au cunoscut, în mai mulți ani, câteva ediții/ an, așa explicându-se cum, din 1991 și până în prezent, s-a ajuns la edițaia nr. 41. De arătat că la cursurile de vară de limba rormani nu participă doar persoanele interesate să funcționeze în învățământ ca profesori de limba rromani, ci și oricare persoană care este vorbitor native, care știe rromani într-o oarecare măsură sau oricare persoană, rromă sau nerromă, care dorește să o (re)învețe, de refulă, cca 10% dintre participanți fiind nerromi. Din anul 2002, aceste cursuri au fost deschise și spre persoane din afara România, apogeul fiind în vara anului 2016, când au luat parte la cursuri și 21 de cetățeni străini.
Cum se știe, Ministerul Educației din România a recunoscut scrierea oficială a limbii rromani încă din anul școlar 1990-1991, prin urmare, la aceste cursuri se predă în grafia internațională adoptată la Varșovia, în aprilie 1990. De asemenea, la cursurile de vară, ca și în sistemul educațional, se predă limba rromani comună, iar la dialecte se recurge doar pentru ilustrarea unor forme echivalente, dar, preponderant, sunt încurajate și promovate formele nealterate fonetic ale unităților lexicale, cât și vocabularul comun, co-existent în varietățile dialectale ale limbii rromani din întreaga lume. Predarea se face pe baza manualelor și a cursurilor utilizate în sistemul de învățământ la predarea limbii rromani, România înregistrând o performanță editorială în acest sens (din 2001 și până azi, de ex., au apărut 9 abecedare, toate în grafia oficială și după dezideratele limbii rromani comune, ca factori de echilibru între cele patru mari diviziuni dialectale rrome din România: dial. căldărăresc, dial. ursăresc, dial. carpatic și dial. spoitoresc). De bună seamă, galeria manualelor școlare și universitare de limba rromani cuprinde peste 70 de titluri, acoperind nevoile predării de la grădiniță și până la nivel universitar, inclusiv. Din cauza restricțiilor de la nivel mondial, anul acesta cursurile au fost restrânse la o durată de doar 9 zile, cu 5 ore/ zi și se desfășoară on-line. Până acum, s-au înscris 98 de persoane la începători, 55 la medii și 47 la avansați. Înscrieri se fac direct la adresa: sarau_2006@yahoo.com